Skåre Big Band är organiserad som en ideèl förening med Ordförande, Kassör, Sekreterare, Styrelse, Revisorer.

Våra intäkter går oavkortat till verksamheten för Skåre Big Band att för ändamålet sprida och vidmakthålla

intresset för Storbandsjazz.

Skåre Big Band Org. nr: 873201-8810