Skåre Big Band bildades 1982 och var ursprungligen en ensemble inom Karlstads kommunala musikskola med repetitionslokal i Skåre. Initiativtagare och bandets förste ledare var musikläraren Kjell Håkansson. Att besätta bandet med enbart musikskoleelever var inte möjligt, varför några föräldrar till elever och andra vuxna också ingick. En av de elever som var med från början är den numera riksbekante saxofonisten Karl-Martin Almqvist. Bandets koppling till musikskolan har för länge sedan upphört.

Under de gångna åren har ett antal kända gästsolister framträtt med bandet, t ex Lassa Samuelsson, Lars Almqvist, Svante Thuresson, Claes Jansson, Ulf Johansson Werre, Nils Landgren och Daniel Nolgård. Bandet har även gjort några utlandsresor, bl a till ett par av Karlstads vänorter.

Genom alla dessa år har naturligtvis omsättning av musiker varit stor, men det har hela tiden varit möjligt att hålla bandet fullbesatt. Bandets repertoar är ganska traditionell med en stark förankring i trettio- och fyrtiotalens swingmusik. Ett speciellt inslag i repertoaren är de tonsättningar av Frödingdikter som bandets pianist Anders Edwall gjort och arrangerat för storbandet. Bandet framträder i konsertform några gånger per år men spelar även till dans. Musikalisk ledare för närvarande är Odd Evertsson.